Коиришење простора на јавним површинама

KORIŠĆENJE PROSTORA NA JAVNIM POVRŠINAMA ILI ISPRED POSLOVNIH
PROSTORIJA U POSLOVNE SVRHE

Za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe fizička i pravna lica se obraćaju Odseku za urbanizam, poljoprivredu i inspekcijske poslove  za izdavanje odobrenja za korišćenje prostora na javnoj površini.

Za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe plaća se propisana lokalna komunalna taksa srazmerno vremenu korišćenja po svakom celom ili započetom kvadratnom metru zauzetog prostora dnevno

Sve informacije se o imovinsko-pravnim poslovima se mogu dobiti u kancelariji br. 12
TELEFON za informacije 012/280 – 121