Измена/поништај правсн.решења о експопирајцији

IZMENA ILI PONIŠTAJ PRAVOSNAŽNOG REŠENJA O EKSPROPRIJACIJI UZ SAGLASNOST STRANAKA KAO I NA ZAHTEV RANIJEG SOPSTVENIKA

Raniji sopstvenik ima pravo da od Opštinskog organa uprave nadležnog za imovinsko-pravne poslove traži da mu se vrati eksproprisana nepokretnost ako je prošlo više od 3 godine od dana donošenja pravosnažne odluke o naknadi i ako na objektu radi čije izgradnje je izvršena eksproprijacija nisu izvedeni znatniji radovi.

Postupak je sledeći:

    • predlog za poništaj ili izmenu pravosnažnog rešenja o eksproprijaciji mogu sporazumno podneti raniji sopstvenik i korisnik eksproprijacije kada za to postignu sporazum
    • kada se ne postigne sporazum raniji sopstvenik se može sam obratiti za poništaj ili izmenu rešenja
    • zahtev se podnosi opštinskom organu uprave nadležnom za imovinsko-pravne poslove (kancelarija br. 12)
    • organ donosi rešenje najkasnije u roku od dva meseca