Експропријација преосталог дела напокретности

Vlasnik nepokretnosti ima pravo da od organa Opštinske uprave traži da se ekspropriše i preostali deo od određene nepokretnosti ako nema privrednog interesa da koristi taj deo nepokretnosti.

Zahtev za eksproprijaciju preostalog dela vlasnik može da traži u toku postupka eksproprijacije, kao i po njegovom okončanju u roku od 2 godine od završetka izgradnje objekta, odnosno završetka izvođenja radova.

Opštinski organ uprave povodom zahteva sprovodi uviđaj i veštačenje i na osnovu sprovedenog postupka može doneti rešenje da se ekspropriše i preostali deo nepokretnosti uz pravičnu nakandu. Organ je dužan da rešenje donese u roku od dva meseca.