Општинска управа


Начелник општинске Управе 

Мирјана Станојевић Јовић, дипл. правник

 

012 280 016

uprava@opstinamalocrnice.rs

*

*

*

*

*****