ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ КОМИСИЈА ЗА МЕДИЈЕ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ