ОГЛАС – Млин „Млава“ у Малом Црнићу

О Г Л А С

о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Мало Црниће

путем јавног надметања

 

НАЗИВ ЗАКУПОДАВЦА:

Закуподавац непокретности у јавној својини је општина Мало Црниће, улица Маршала Тита 80, 12311 Мало Црниће и иста се даје у закуп путем јавног надметања.

[dg ids=” 2594″]