Održana Skupština

Na dnevnom redu  sednice Skupštine Opštine Malo Crniće, održane 23. avgusta,  posle letnje pauze, našlo se 15 tačaka. Najvažnija se odnosila na izvršenje budžeta Opštine za period januar-jun 2011. godine.

Po rečima predsednika Skupštine, Bojana Uroševića, u prvih šest meseci ove godine u budžetu je ostvaren prihod od 79 miliona 631 hiljadu 827 dinara, odnosno, 40 procenata od planiranih javnih prihoda i primanja.

 

Rebalans budžeta 

Većinom glasova odbornici su na Skupštini usvojili i odluku o drugom rebalansu budžeta Opštine Malo Crniće u ovoj godini. Naime, opštinski budžet uvećan je za oko 17 miliona dinara i iznosi 239.593.809 dinara. Izvršena je preraspodela direktnim i indirektnim korisnicima budžeta u skladu sa tekućim potrebama, a najveće izmene su u korist kapitalnih investicija i drugih razvojnih projekata.

Predsednik Opštine Malo Crniće, dr Esidol Perić, u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda, obrazložio je razloge rebalansa i upoznao odbornike sa novim načinom finansiranja lokalne samouprave:

-Zbog novog Zakona o finansiranju lokalnih samouprava, rešili smo da odredimo nove okvire za priliv sredstava, koje očekujemo do kraja godine. Na ovaj način mogli bismo da učestvujemo u određenim javnim nabavkama, a deo novca koji za lokalne samouprave bude uvećan, uložimo u kapitalne investicije. Najveći deo sredstava iz budžeta, 8 miliona dinara, uloženo je u mesne zajednice To je i srž ovog rebalansa, sve ostalo je balansiranje potrošnje između budžetskih korisnika u okviru dosadašnjeg budžeta. Nismo povećali budžet za predviđeni deo sredstava koliko mislimo da ćemo dobiti novim Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava, međutim, ukoliko bude potrebe, do kraja godine, uradićemo još jedan rebalans budžeta. Naša očekivanja su da će se celokupni budžet iskoristiti i da će se projekti i radovi u našoj Opštini realizovati u što većem procentu, naglasio je dr Perić.

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta

Na sednici Skupštine, odbornici su usvojili i odluke o građevinskom zemljištu i o utvrđivanju naknade za uređenje građevinskog zemljišta.

Predsednik Skupštine opštine Urošević napomenuo je da se odlukom o građevinskom zemljištu reguliše oblast uređivanja građevinskog zemljišta u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, s tim što se ne predviđa uvođenje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, osim za vlasnike bespravno izgrađenih građevinskih objekata.

-Ovu odluku pravdamo, pre svega, prisustvom ekonomske krize, ali i činjenicom da strukturu stanovnika čine velikim delom poljoprivredni proizvođači koji se, takođe, nalaze u ekonomski nepovoljnom položaju. Odlukom o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta predviđa se uvođenje ovog vida naknade prilikom pribavljanja građevinske dozvole, s tim što investitori ovu obavezu plaćaju prema međusobnom ugovoru sa JP “Direkcija za izgradnju Opštine Malo Crniće”, a prema stepenu uređenosti građevinskog zemljišta, rekao je Urošević.

Visina naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini, utvrđuje se na osnovu obima i stepena uređenosti zemljišta, njegovog položaja u naselju, opremljenosti zemljišta objektima društvenog standarda, saobraćajne infrastrukture i pogodnostima koje zemljište ima za korisnike. Za plaćanje naknade, utvrđuju se zone i to: Prvoj zoni pripada građevinsko zemljište u javnoj svojini u naseljima Salakovac, Veliko Crniće i Malo Crniće, drugoj, građevinsko zemljište u javnoj svojini u svim ostalim naseljima na teritoriji Opštine Malo Crniće, dok trećoj zoni pripada građevinsko zemljište u javnoj svojini van naselja na teritoriji Opštine Malo Crniće. Ova Opština, poslove uređivanja građevinskog zemljišta, obračun i naplatu naknade za uređenje građevinskog zemljišta, poverava JP “Direkciji za izgradnju”, a sredstva dobijena od naknade koriste se za uređivanje građevinskog zemljišta i za izgradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture. Obveznici plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta su fizička, odnosno, pravna lica-investitori na koje glasi pravosnažna lokacijska dozvola, a koji grade novi objekat ili vrše rekonstrukciju, dogradnju, odnosno, nadogradnju postojećeg objekta ili promenu namene u skladu sa zakonom, na predmetnom građevinskom zemljištu.

Usvajanjem odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama brišu se administrativne takse koje je do sada naplaćivala opštinska uprava prilikom izdavanja građevinske dozvole investitorima.

Ulice dobile nazive

Odbornici Skupštine opštine Malo Crniće usvojili su prošlog utorka i odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Centra za kulturu. Razlog za donošenje ove odluke sadržan je u obavezi usaglašavanja Odluke o osnivanju Centra za kulturu sa Zakonom o kulturi, kao i sa Uredbom o metodologiji za razvrstavanje jedinica prema klasifikaciji delatnosti.

Problem koji već dugi niz godina postoji u Opštini Malo Crniće razrešen je prošlog utorka. Naime, u mnogim mesnim zajednicama situacija je trenutno takva da ulice nemaju nazive što stvara zabunu i velike probleme. Tako je bilo do sada, od prošlonedeljne sednice Skupštine stvari će se promeniti nabolje, jer je na ovom zasedanju doneta odluka o određivanju naziva ulica i puteva u nekoliko naselja.

-Odluku o određivanju naziva ulica doneli smo u skladu sa postupkom koji predviđa Zakon, a sprovodi ga Komisija za određivanje naziva ulica i puteva uz saglasnost Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu. U određivanju naziva ulica nastojalo smo da istaknemo značaj i ulogu znamenitih i istaknutih pojedinaca koji su živeli i radili na ovim prostorima i uz to izvršavali odgovorne poslove. Jedan od tih je i velikan Sima Nestorović, predsednik Narodne Skupštine Kraljevine Srbije koji je upamćen po tome što se zalagao za ukidanje smrtne kazne u vreme dok je obavljao funkciju predsednika. Živeo je u Velikom Crniću i zato je opravdano da jedna ulica u ovom naselju nosi njegovo ime. Na sličan način i ostala naselja nastojala su da istaknu imena znamenitih ličnosti iz srpske istorije koji su ostavili traga na ovim prostorima, objasnio je predsednik Urošević.

Od ostalih odluka ističemo onu kojom se određuje mreža vaspitnih grupa Predškolske ustanove “14. oktobar” za školsku 2011/2012. godinu i broj, struktura i prostorni raspored vaspitnih grupa. Program Preškolske ustanove ostvariće se u 12 vaspitnih grupa, a rad sa decom može se organizovati, samo, ako je u vaspitnoj grupi, najmanje, petoro dece.

Većinom glasova, odbornici su prihvatili odluku o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica i lokalnih komunalnih taksi. Pravo na otpis kamate imaće svi poreski obveznici koji izmire dospele obaveze po osnovu glavnice, najkasnije do kraja ove godine.

Na Skupštini je Goran Mitić iz Smoljinca razrešen dužnosti člana Upravnog odbora Fonda za razvoj poljoprivrede Opštine, a za novog člana imenovan je Zoran Josić iz Kule.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *