ODRŽANA PRVA RADIONICA ZA IZRADU STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA

ODRŽANA PRVA RADIONICA ZA IZRADU STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA

  U drugoj fazi procesa izrade Strategije održivog razvoja opštine Malo Crniće 2015-2019. godine 20.avgusta, održana je prva radionica na kojoj su radne grupe izradile, SWOT analizu, definisale viziju, misiju, strateške ciljeve, prioritete i mere delovanja. Prva faza se sastojala u sumiranju rezultata upitnika za stanovništvo i izradi socio-ekonomske analize, a u narednoj trećoj fazi nas očekuje definisanje Akcionog plana.

Koordinator  je Goranka Stević.