ОДРЖАНА ПРВА РАДИОНИЦА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

ОДРЖАНА ПРВА РАДИОНИЦА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

  У другој фази процеса израде Стратегије одрживог развоја општине Мало Црниће 2015-2019. године 20.августа, одржана је прва радионица на којој су радне групе израдиле, SWOT анализу, дефинисале визију, мисију, стратешке циљеве, приоритете и мере деловања. Прва фаза се састојала у сумирању резултата упитника за становништво и изради социо-економске анализе, а у наредној трећој фази нас очекује дефинисање Акционог плана.

Координатор  je Горанка Стевић.