Објављивање исправке Јавног позива објављеном у Листу ,,Реч Народа,, на страни 17. Дана 18.02.2016 године

[dg ids=”3372″]