OBAVEŠTENJE O POZIVU ZA PODNOŠENJE PONUDA

OBAVEŠTENJE O POZIVU ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Obaveštavamo sva zainteresovana lica da u postupku nabavke radova za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata, mogu preuzeti Obaveštenje o pokretanju javne nabavke na sledećoj adresi:

http://www.piu.rs/tenders.php?id=33&p_id=232

Naručilac u postupku nabavke je implementacioni partner na projektu Programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji, ,,Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru“ d.o.o. Beograd.

Sredstva za nabavku su obezbeđena iz donatorskih sredstava, kojima upravlja Banka za Razvoj Saveta Evrope.