OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA

http://media1.opstinamalocrnice.rs/2018/05/OBAVESTENJE-O-PODNETOM-ZAHTEVU-ZA-ZASTITU-PRAVA.docx