Обавештење о могућности одлагања плаћања пореског дуга до 60 рата и отпису камате

[su_document url=”http://media.opstinamalocrnice.org/2016/04/Obavestenje.pdf” height=”840″]