OBAVEŠTENJE o Izmeni i dopuni konkursne dokumentacije Za JN br. 8/2017 „Vršenje stručnog nadzora nad asfaltiranjem puteva na teritoriji opština Malo Crniće“