ОБАВЕШТЕЊЕ о Измени и допуни конкурсне документације За ЈН бр. 8/2017 „Вршење стручног надзора над асфалтирањем путева на територији општина Мало Црниће“

[dg attachment_pg=”false” paginate=”true” ids=”3911″]