ОБАВЕШТЕЊЕ о Измени и допуни конкурсне документације За ЈН бр. 8/2017 „Вршење стручног надзора над асфалтирањем путева на територији општина Мало Црниће“

[dg ids=”3915″]