О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ

[su_document url=”http://media1.opstinamalocrnice.rs/2018/02/LICITACIJA-2-KRUG-2017-konačno18065.doc” width=”800″]