O G L A S o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Malo Crniće

O G L A S

o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Malo Crniće

putem prikupljanja pismenih ponuda