О Г Л А С о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Мало Црниће

О Г Л А С

о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Мало Црниће

путем прикупљања писмених понуда

[dg ids=”2567″]