О Д Л У К А о утврђивању пројекат – програма невладних организација и удружења грађана којима се одобравају дотације у 2017. Години

[su_document url=”http://media.opstinamalocrnice.org/2017/04/НВО-РЕШЕЊЕ.docx” width=”680″ height=”840″][su_document url=”http://media.opstinamalocrnice.org/2016/11/ИНТЕРНИ-КОНКУРС-ЗА-ПОПУЊАВАЊЕ-РАДНИХ-МЕСТА-У-ЈКП-ЧИСТОЋА-МАЛО-ЦРНИЋЕ.docx” width=”680″ height=”840″][/su_document]