О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ ОТВОРИЛА ЈЕ ПОСЕБАН НАМЕНСКИ ПОДРАЧУН ЗА УПЛАТУ ДОНАЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОТКЛАЊАЊА ПОСЛЕДИЦА ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ.

СВОЈЕ ДОНАЦИЈЕ НА ИМЕ ПОМОЋИ МОЖЕТЕ УПЛАЋИВАТИ НА ПОДРАЧУН БРОЈ: 840-3097741-87, модел: 97 позив на број: 94-066 – сврха уплате: донације за помоћ угроженима од поплава.

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ