О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

У складу са чланом 10. и 29. ст. 1. И 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Општинска управа Мало Црниће, објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта ЈП «СРБИЈАГАС», Нови Сад, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: «Изградња дистрибутивног гасовода радног притиска до 16 бара на територији Општине Мало Црниће у КО Велико Црниће, КО Мало Црниће, КО Топоница, КО Велико Село, КО Врбница, КО Божевац, КО Шапине и КО Смољинац», на територији Општине Мало Црниће.

Увид у податке и документацију пројекта, могућ је сваког радног дана у просторијама Општинске управе Мало Црниће, канцеларија број 4.

Позивају се заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност да у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, изврше увид у документацију и доставе своје мишљење у писној форми на адресу Општинска управа Мало Црниће, 12311 Мало Црниће. Надлежни орган ће одлучивати о поднетом захтеву узимајући у обзир мишљења доствљена у горе наведеном року.