О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ КОЈИ СЕ БАВЕ ПРОИЗВОДЊОМ, УСЛУГАМА И РАДОВИМА НА САНАЦИЈИ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ, ДА ЈЕ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ НА СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ 31.01.2022. ГОДИНЕ ДОНЕЛО ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ.

 ЈАВНИ ПОЗИВ И ПРИЈАВНИ ОБРАСЦИ ДОСТУПНИ СУ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ – www.opstinamalocrnice.rs

 БРОЈ: 404-6/2022

У МАЛОМ ЦРНИЋУ, 01.02.2022. ГОДИНЕ

КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ