OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ НА КОРИШЋЕЊЕ 6 СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА НАМЕЊЕНИХ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ