НАЦРТ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

јавна расправа

 

Ваше коментаре и сугестије шаљите на:                      lpa @ opstinamalocrnice . org

uprava @ opstinamalocrnice . org