Локални акциони план за младе општине Мало Црниће

„КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ“ МАЛО ЦРНИЋЕ

Министарство омладине и спорта Републике Србије и Општина Мало Црниће 17 априла 2014. године свечано су потписали уговор за реализацију пројекта „ Локални акциони план за младе општине Мало Црниће“.
Пројекат је одобрен од стране Министарства омладине и спорта на Конкурсу за подршку јединицама локалне самоуправе из IV групе развијености за спровођење омладинске политике на локалном нивоу и реализацију Локалних акционих планова за младе.
Пројекат је усаглашен са Националном стратегијом за младе.( „Службени гласник РС“, број 55/2008) и са другим секторским стратегијама које утичу на живот младих особа, као што су: акциони планови за децу, омладинско предузетништво, стратегија за развој здравља младих.
У име Општине Уговор је потписао председник Општине Мало Црниће, Драган Митић.
Одобреним средствима Министарство омладине и спорта пружа подршку Општини Мало Црниће у изради локалног акционог плана, као основе развоја локалне омладинске политике и других планираних пројектних активности.
Сви заинтересовани могу да прате рад Канцеларије за младе путем друштвене мреже facebook https://www.facebook.com/KancelarijaZaMladeMaloCrniće
Координатор Канцеларије за младе: Милица Пеурача