Накнада животна средина  

Накнада за заштиту и унапређивање животне средине

На основу члана 6. став 1. тачка 7. Закона о финансирању локалне самоуправе изворни приход јединице локалне самоуправе су друге накнаде у складу са законом. Одлуком о накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Службени гласник општине Мало Црниће, број 2/12) уводи се накнада за заштиту и унапређивање животне средине која подразумева новчани износ који обвезници плаћају на име заштите и унапређивање животне средине. Обвезници плаћања накнаде су:

 

  • Власници односно закупци стамбеног-корисници
  • Власници односно закупци пословног простора – корисници
  • Власници односно закупци земљишта за обављање редовне делатности
  • Правна лица и предузетници чија активност утиче на животну средину