Lokalne komunalne takse

Na osnovu člana 6. stav 1. tačka 3. Zakona o finansiranju lokalne samouprave lokalne kolunalnme takse su izvorni prihod jedinice lokalne samouprave. Odlukom o lokalnim komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Malo Crniće“, broj 2/2015) uvode se lokalne komunalne takse  za korišćenje prava, predmeta i usluga na teritoriji opštine Malo Crniće, utvrđuju se obveznici, visina, olakšice, rokovi i način plaćanja komunalne takse.

Obveznik lokalne komunalne takse je fizičko i pravno lice – korisnik prava, predmeta i usluga za čije je korišćenje  Odlukom propisano plaćanje komunalne takse.

Taksena obaveza nastaje danom početka korišćenja prava, predmeta i usluga za čije je korišćenje propisano plaćanje lokalne komunalne takse. Taksena obaveza traje dok traje korišćenje prava, predmeta i usluga.

Odlukom o lokalnim komunalnim taksama uvedene su takse za:

  1. Isticanje firme na poslovnom prostoru,
  2. Korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave ( kolovozi,trotoari, zelene površine, bandere i sl. ),
  3. Držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina,
  4. Korišćenje prostora na javnim površinama u poslovne svrhe
  5. Držanje sredstava za igru („zabavne igre“),
  6. Korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili druge objekte privremenog korišćenja.