ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА- ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ПРЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА- ПО УПРАВНИМ ОБЛАСТИМА

 

-ОПШТИНСКА УПРАВА списак

 

-ЛПА списак