ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА- ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ПРЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА- ПО УПРАВНИМ ОБЛАСТИМА

 

-ОПШТИНСКА УПРАВА списак

[su_document url=”http://media1.opstinamalocrnice.rs/2018/03/opsta-uprava-spisak.doc” width=”800″]

 

-ЛПА списак

 

[su_document url=”http://media1.opstinamalocrnice.rs/2018/03/lpa-spisak.doc” width=”800″]