ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

По наредби Фитосанитарне инспекције Министарства пољопривреде и заштите животне средине, неопходно је да сви пољопривредни произвођачи који износе робу на тржиште имају ПОТВРДЕ ДА НИСУ СА ПОДРУЧЈА ЗАХВАЋЕНОГ ПОПЛАВАМА.

За подручје Општине Мало Црниће, потврде ће издавати ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ, Референт за пољопривреду у законски предвиђеном поступку.

У случају да се неко од пољопривредника са подручја обрати Месној канцеларији дужни сте да га упутите на Општинску управу.

                                                                                                           НАЧЕЛНИК,

                                                                                              Марина Марковић, дипл.правник