KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI JN BR. 11-2018 – USLUGE UREĐENJA DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA