КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН БР. 11-2018 – УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА ДЕПОНИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА