ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2018. ГОДИНУ (ДРУГИ

[su_document url=”http://media1.opstinamalocrnice.rs/2018/04/DRUGI-JAVNI-POZIV-SPORT.doc” width=”800″]