ЈАВНИ ПОЗИВ

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

„УСЛУГА УНИШТАВАЊА ГЛОДАРА И ЛЕТЕЋИХ ИНСЕКАТА “

ДОКУМЕНТАЦИЈА: