ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

[su_document url=”http://media1.opstinamalocrnice.rs/2018/03/Dokument163.docx” width=”800″]