ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПРВИ ПОЗИВ

[su_document url=”http://media1.opstinamalocrnice.rs/2018/03/Javni-poziv-javna-svojina-zakup-mart-Malo-Crnice.docx” width=”800″]