Јавни позив – „УСЛУГА ЧИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА “