JAVNI KONKURS Za finansiranje programa i projekata nevladinih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2017. godini

Na osnovu  Odluke o budžetu Opštine Malo Crniće za 2017. godinu,   člana 6. Pravilnika o načinu finansiranja programa i projekata nevladinih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće, broj 110-5/2014 od 31. januara 2014. godine i Rešenja o obrazovanju Komisije za odabir programa i projekata nevladinog sektora i udruženja građana, broj 06-4/2017-3 od 16.03.2017. godine i Zaključka Opštinskog veća od  16. 03. 2017. godine raspisuje se

 

  JAVNI KONKURS

Za finansiranje  programa  i projekata nevladinih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2017. godini

 

  1. Raspisije se Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Malo Crniće za finansiranje programa i projekata nevladinih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2017. godini, u oblasti:

KOMPLETAN TEKST SA OBRASCIMA MOŽETE PREUZETI OVDE