JAVNA RASPRAVA NACRTA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE

U utorak 23. Septembra 2014. godine održana je javna rasprava nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Malo Crniće za period od 2015-2019. godine koji finansira Ministarstvo omladine i sporta a sprovodi opština Malo Crniće. Rukovodilac projekta Jelica Mrdak otvorila je javnu prezentaciju a prisutnima se nakon toga obratio Dragan Mitić, predsednik Opštine.

Javnoj raspravi su prisustvovali predsednica Skupštine opštine Goranka Stević, zamenik predsednika opštine Goran Dačić, IMG_0574pomoćnik predsednika opštine Toplica Đorđević, direktor Doma zdravlja doktor Emad Esleem drugiIMG_0572 predstavnici javnih službi i mladi sa teritorije opštine Malo Crniće.
Javnu prezentaciju održala je koordinatorka Kancelarije Milica Peurača i prezentovala je osam prioritetnih oblasti za mlade koje obuhvataju: 1. Smanjenje broja nezaposlenih mladih 2.Unapređenje formalnog i neformalnog obrazovanja 3.Informisanje mladih 4. Unapređenje slobodnog vremena mladih 5. Unapređenje kapaciteta rada lokalne kancelarije za mlade i razvijanje svesti o neophodnosti participacije mladih u donošenju odluka 6. Unapređenje zdravlja mladih i razvoj zdravih stilova života 7. Promocija aktivizma i volonterizma kod mladih 8. Razvoj ekološke svesti kod mladih
IMG_0577Lokalni akcioni plan zasniva se na principima: uključenosti, demokratičnosti i otvorenosti, na dogovoru svih zainteresovanih strana, prepoznaje i podstiče dalji razvoj sposobnosti mladih, posmatra mlade kao potencijal, dokument je čitave opštine i zainteresovanih strana i dugoročan je nije vezan samo za mandat jedne političke koalicije na lokalnim nivou.
Nakon pitanja i kraće diskusije prihvaćena je predložena verzija LAP-a za mlade koji će sa pristiglim sugestijama biti upućen na usvajanje na narednoj sednici opštinskog veća, koje će uputiti ovaj dokument na skupštinsko usvajanje.