ЈАВНА РАСПРАВА НАЦРТА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ

У уторак 23. Септембра 2014. године одржана је јавна расправа нацрта Локалног акционог плана за младе Општине Мало Црниће за период од 2015-2019. године који финансира Министарство омладине и спорта а спроводи општина Мало Црниће. Руководилац пројекта Јелица Мрдак отворила је јавну презентацију а присутнима се након тога обратио Драган Митић, председник Општине.

Јавној расправи су присуствовали председница Скупштине општине Горанка Стевић, заменик председника општине Горан Дачић, IMG_0574помоћник председника општине Топлица Ђорђевић, директор Дома здравља доктор Емад Еслеем другиIMG_0572 представници јавних служби и млади са територије општине Мало Црниће.
Јавну презентацију одржала је координаторка Канцеларије Милица Пеурача и презентовала је осам приоритетних области за младе које обухватају: 1. Смањење броја незапослених младих 2.Унапређење формалног и неформалног образовања 3.Информисање младих 4. Унапређење слободног времена младих 5. Унапређење капацитета рада локалне канцеларије за младе и развијање свести о неопходности партиципације младих у доношењу одлука 6. Унапређење здравља младих и развој здравих стилова живота 7. Промоција активизма и волонтеризма код младих 8. Развој еколошке свести код младих
IMG_0577Локални акциони план заснива се на принципима: укључености, демократичности и отворености, на договору свих заинтересованих страна, препознаје и подстиче даљи развој способности младих, посматра младе као потенцијал, документ је читаве општине и заинтересованих страна и дугорочан је није везан само за мандат једне политичке коалиције на локалним нивоу.
Након питања и краће дискусије прихваћена је предложена верзија ЛАП-а за младе који ће са пристиглим сугестијама бити упућен на усвајање на наредној седници општинског већа, које ће упутити овај документ на скупштинско усвајање.