IZVEŠTAJ O RADU ZA 2016. GODINU INSPEKCIJSKOG NADZORA KOMUNALNO-SAOBRAĆAJNOG INSPEKTORA