ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНО-САОБРАЋАЈНОГ ИНСПЕКТОРА