ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНО-САОБРАЋАЈНОГ ИНСПЕКТОРА

[su_document url=”http://media.opstinamalocrnice.org/2017/01/Godišnji-izveštaj-komunalno-saobraćajnog-inspektora-za-2016-1.doc” width=”680″ height=”840″][su_document url=”http://media.opstinamalocrnice.org/2016/11/ИНТЕРНИ-КОНКУРС-ЗА-ПОПУЊАВАЊЕ-РАДНИХ-МЕСТА-У-ЈКП-ЧИСТОЋА-МАЛО-ЦРНИЋЕ.docx” width=”680″ height=”840″][/su_document]