Izveštaj o radu građevinskog inspektora Opštinske uprave Opštine Malo Crniće za 2016.godinu