Извештај о раду грађевинског инспектора Општинске управе Општине Мало Црниће за 2016.годину