ИЗМЕНА И ДОПУНА Конкурсне документације За ЈН бр. 1/2017