ИЗБОРИ 2023.

ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ:

  1. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ – АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – МАЛО ЦРНИЋЕ НЕ СМЕ ДА СТАНЕ

  1. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ – ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ

  1. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ – КОАЛИЦИЈА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ АЛЕКСИЋ

  1. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ – НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ:

ИНФОРМАЦИЈА О БРОЈУ ОВЕРЕНИХ ИЗЈАВА БИРАЧА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – МАЛО ЦРНИЋЕ НЕ СМЕ ДА СТАНЕ

ИНФОРМАЦИЈА О БРОЈУ ОВЕРЕНИХ ИЗЈАВА БИРАЧА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ

ИНФОРМАЦИЈА О БРОЈУ ОВЕРЕНИХ ИЗЈАВА БИРАЧА – КОАЛИЦИЈА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ АЛЕКСИЋ

ИНФОРМАЦИЈА О БРОЈУ ОВЕРЕНИХ ИЗЈАВА БИРАЧА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ – МИЛОШ ПАРАНДИЛОВИЋ – ГОРАН ДАЧИЋ


РЕШЕЊА:

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОИК ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОИК ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – МОРА ДРУГАЧИЈЕ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОИК У ПОСЕБНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ КОАЛИЦИЈЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ, ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА И ЗЕЛЕНИ СРБИЈЕ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОИК У ПОСЕБНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ КОАЛИЦИЈЕ СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ПРОГЛАШЕЊА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА МАЛО ЦРНИЋЕ – СРПСКА КОЛАЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОИК ОМЦ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ НА ПРЕДЛОГ КОАЛИЦИЈЕ СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ АЛЕКСИЋ – 21.11.2023.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОИК ОМЦ НА ПРЕДЛОГ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – 16.11.2023.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОИК ОМЦ НА ПРЕДЛОГ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ – НАЦИОНАЛНО ОКУПЉАЊЕ – 16.11.2023.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – МАЛО ЦРНИЋЕ НЕ СМЕ ДА СТАНЕ – 07.11.2023.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ – 14.11.2023.


ОДЛУКЕ ИЗБОРНИХ КОМИСИЈА:

ОДЛУКА О НАБАВЦИ ЗАШТИЋЕНОГ ПАПИРА И СИГУРОНОСНИХ ЗАТВОРНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА

ОДЛУКА О ОБРАЗЦИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СО МАЛО ЦРНИЋЕ

ОДЛУКА О НАКНАДАМА, МАТЕРИЈАЛНИМ И ДРУГИМ ТРОШКОВИМА ВЕЗАНИМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ОДЛУКА О ПРОПИСИВАЊУ ОБРАЗАЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ОДБОРНИКА СКУПШПТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ПОСМАТРАЧА ЗА ПОСМАТРАЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА ОДБОРНИКЕ СО М. ЦРНИЋЕ

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БОЈЕ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И БОЈЕ КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈE

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БОЈЕ ВРЕЋЕ И ЗАТВОРНИЦЕ ЗА ПАКОВАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ И ПОСЛЕ ГЛАСАЊА

ЗАКЉУЧАК О ОТКЛАЊАЊУ НЕДОСТАТАКА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА МАЛО ЦРНИЋЕ – Српска коалиција НАДА – Национално демокртаска алтернатива – Нова Демократска странка Србије (Нови ДСС) – Покрет обнове Краљевине Србије (ПОКС) – Војислав Михаиловић

ЗАКЉУЧАК О ОТКЛАЊАЊУ НЕДОСТАТАКА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ – МИЛОШ ПАРАНДИЛОВИЋ – ГОРАН ДАЧИЋ

ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ НАЛАЖЕ ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА – ИЗБОРНА ЛИСТА КОАЛИЦИЈА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ АЛЕКСИЋ

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, РАСПИСАНИМ ЗА 17. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОД.

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ШТАМПАРИЈЕ ЗА ШТАМПАЊЕ ГАЛСАЧКИХ ЛИСТИЋА И ДРУГОГ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА

ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА КОЈА ВРШЕ ПСЕУДОНИМИЗАЦИЈУ АКАТА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ


РОКОВНИЦИ:

РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ, РАСПИСАНИХ ЗА 17. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ – 14.11.2023.

РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ, РАСПИСАНИХ ЗА 17. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ – 07.11.2023.


ОБРАСЦИ:

И З Б О Р Н А Л И С Т А КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СО М.Ц. Образац ОИК – 1/23

С А Г Л А С Н О С Т кандидата за одборнике Образац ОИК – 2/23

И З Ј А В А БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СО МАЛО ЦРНИЋЕ Образац ОИК – 3/23

SPISAK BIRAČA KOJI SVOJIM POTPISOM PODRŽAVAJU IZBORNU LISTU Образац ОИК-4/23