Ispravka oglasa

Na osnovu člana 20. stav 1. Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće “, br. 7/14,2/17), Komisija za izdavanje u Zakup opštine Malo Crniće objavljuje :

ISPRAVKU OGLASA

TAKO DA GLASI:

U NASLOVU UMESTO REČI ,,ODLUKA,, treba da stoji: OGLAS

U potpisu Oglasa umesto reči OPŠTINSKO VEĆEOPŠTINE MALO CRNIĆE

Predsedik opštine Mališa Antonijević treba da stoji:

Komisija za izdavanje u zakup objekta

          Opštine Malo Crniće

Ispravka Oglasa za Javno nadmetanje-licitaciju  će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštine Malo Crniće na  WEB sajtu www.opstinamalocrnice.org  opštine Malo Crniće, kao i u Listu ,,Reč Naroda Požarevac u izdanju  od 15.avgusta 2017.godine na strani 17. Gde je i objavljen oglas u izdanju od 08.08.2017.godine na strani 17.

NAPOMENA:

Javni oglas  ostaje otvoren do 23.08.2017.godine do 11,59 ha s tim što se prijave podnose do isteka roka. Javno nadmetanje putem licitacije će se održati dana 23.08.2017.godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Skupštinske sale Opštine Malo Crniće.

U Malom Crniću,     08.08.2017.godine,

Broj: 464-17/2017-1

Komisija za izdavanje u zakup objekta

                                                                              Opštine Malo Crniće