Исправка огласа

На основу члана 20. став 1. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће “, бр. 7/14,2/17), Комисија за издавање у Закуп општине Мало Црниће објављује :

ИСПРАВКУ ОГЛАСА

ТАКО ДА ГЛАСИ:

У НАСЛОВУ УМЕСТО РЕЧИ ,,ОДЛУКА,, треба да стоји: ОГЛАС

У потпису Огласа уместо речи ОПШТИНСКО ВЕЋЕОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Председик општине Малиша Антонијевић треба да стоји:

Комисија за издавање у закуп објекта

          Општине Мало Црниће

Исправка Огласа за Јавно надметање-лицитацију  ће бити објављен на огласној табли Општине Мало Црниће на  WEB сајту www.opstinamalocrnice.org  општине Мало Црниће, као и у Листу ,,Реч Народа Пожаревац у издању  од 15.августа 2017.године на страни 17. Где је и објављен оглас у издању од 08.08.2017.године на страни 17.

НАПОМЕНА:

Јавни оглас  остаје отворен до 23.08.2017.године до 11,59 ха с тим што се пријаве подносе до истека рока. Јавно надметање путем лицитације ће се одржати дана 23.08.2017.године са почетком у 12 часова у просторијама Скупштинске сале Општине Мало Црниће.

У Малом Црнићу,     08.08.2017.године,

Број: 464-17/2017-1

Комисија за издавање у закуп објекта

                                                                              Општине Мало Црниће