Ispravka javnog poziva za ostvarivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Malo Crniće za 2017.godinu

Ispravka javnog poziva za ostvarivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Malo Crniće za 2017.godinu