INTERVJU SA PREDSEDNIKOM OPSTINE NA KRAJU 2010.GODINE

Na kraju još jedne kalendarske godine u malocrnićkoj opštini o onome što je ostvareno zahvaljujući pre svega sredstvima budžeta Opštine, a zatim i parama iz ministarstava i raznih republičkih fondova govorio je dr Esidol Perić, predsednik Opštine. Na pitanje šta bi izdvojio kao najznačajnije aktivnosti i rezultate, Perić ističe:

-Najznačajnija aktivnost u 2010.godini je završetak Prostornog plana opštine Malo Crniće. Mi smo završili i usvojili Prostorni plan i mogu da kažem da je to jedan veoma bitan strateški dokument. Preko Ministarstva za Nacionalni investiconi plan realizovali smo projekat vodosnabdevanja Salakovca, Batuše i Kališta i trenutno je u realizaciji bunar u Malom Crniću. Radi se o objektima koji imaju veliki značaj za vodosnabdevanje naše opštine. Završili smo rekonstrukciju Doma kulture u Šapinu, preko Javnog komunalnog preduzeća pošljunčali smo veliki broj ulica i atarskih puteva, tako da je veliki deo investicija realizovan u ovoj mesnoj zajednici. Urađen je most u Kuli  i on će moći da izdrži normalan putniči saobraćaj, a na naše insistiranje asfaltirana je jedna deonica puta prema Zaovi u vrednosti od 8 miliona dinara. Nadam se da ćemo u narednom periodu obezbediti dodatna sredstva za nastavak tih radova, ali to više zavisi od Republičke direkcije za puteve. Od drugih značajnijih investicija trenutno se završava škola u Batuši, a kada će radovi u potpunosti biti gotovi u najvećoj meri zavisi od Ministarstva za Nacionalni investicioni plan.

Šta se dešavalo u oblasti zdravstva?

-Mi smo bili u zakonskoj obavezi da preuzmemo Dom zdravlja i kao što ste čuli na Skupštini, ušli smo u proceduru u skladu sa rokovima. Upravni odbor i direktor rade svoj posao kako treba i za sada ide sve po planu. Građani naše opštine će dobiti kvalitetnije zdravstvene usluge, jer će Upravni odbor uticati na rukovodstvo Doma zdravlja i sve uočene nepravilnosti u najbržem mogućem roku biće otklonjene.

Opština Malo Crniće je prepoznatljiva na kulturnoj mapi Srbije po negovanju dramskog amaterizma. Koliko se ulaže u kulturu?

-Bez obzira na tešku ekonomsku situaciju opština Malo Crniće je poznata po ulaganju u kulturu. Centralno kulturno dešavanje je FEDRAS, imamo manifestacije u Točku, Zaovi, takmičenja u folkloru u raznim uzrasnim kategorijama i moram da kažem da naša kulturno – umetnička društva zauzimaju značajna mesta na okružnim i republičkim takmičenjima.

Usvojen je budžet za 2011.godinu. Šta on u investicionom delu donosi?

-Na predlog Opštinskog veća, Skupština je donela Odluku da za naredni period budžet opštine bude 198 miliona dinara. To je značajnije povećanje u odnosu na ovogodišnji budžet i opravdano očekujemo povećanje transfernih sredstava iz Republike, jer imamo obećanje resornih ministara da će se to realno i desiti. Mi smo sva ta povećanja ugradili u budžet i većinu sredstava smo postavili na pozicije kapitalnih investicija u putnu infrastrukturu i razvoj mesnih zajednica. Značajna povećanja, negde oko 20 miliona dinara su na poziciji Direkcije, za kapitalno održavanje puteva i 10 miliona dinara na poziciji mesnih zajednica, za kapitalno održavanje objekata. Od ostalih detalja vezanih za budžet, mogu da kažem da značajnu stavku čine socijalna davanja, procentualno smo smanjili izdatke za zaposlene i gledaćemo u narednoj godini da javnu potrošnju ograničimo. Siguran sam da ćemo u potpunosti realizovati stavke koje se odnose na kapitalno održavanje puteva i kapitalno održavanje objekata u mesnim zajednicama, a ako se desi da se nešto ne realizuje, to će najverovatnije biti delovi budžeta koji se odnose na javnu potrošnju. Imamo podršku odbornika i građana da smanjimo javnu potrošnju i da sav novac iz budžeta ide prema kapitalnom ulaganju.

Za razliku od tekućeg, budžet za 2011.godinu se može smatrati investicionim, jer negde oko 40 miliona dinara biće investirano, a nadam se da ćemo aplikacijama u raznim ministarstvima u narednom periodu mnogo više novca dobiti za značajne investicije na teritoriji opštine Malo Crniće. Ne tvrdim da će direktori svih javnih preduzeća i ustanova biti zadovoljni, jer su oni u ovoj preraspodeli sredstava najgore prošli, ali jednostavno raspoloženje u opštini Malo Crniće je takvo da moramo sav raspoloživi novac, koliko je to moguće, usmeriti prema našim mesnim zajednicama.

Kakvu godinu očekujete i šta biste poželeli građanima u Novoj godini?

-Očekujem da će naredna godina za naše građane biti bolja i poželeo bih im puno sreće i zdravlja. Najverovatnije da će same okolnosti doneti neki boljitak, jer krize dolaze i prolaze, a ljudi treba da žive i da se raduju životu